Programi arsimor

Programi i arsimit universitar

Në shumë vitet e fundit, kinheng bashkëpunoi me më shumë se 100 Universitete në të gjithë botën për t'i ndihmuar ata të ndërtonin modelin në Dep LAB të fizikës së Universitetit.Sidomos, në grimcat, valët, elektricitetin, energjinë, zbërthimin radioaktiv, optikën, fotonikën dhe strukturën.

Çfarë ofroi Kinheng:
Scintilatorë,
Kristale teke, duke përfshirë BaTiO3, SrTiO3, LaAlO3, KTaO3, Ge, CdTe, ZnSe Kristal i vetëm.
Detektorë që përfshijnë detektorë PMT, SiPM, PD, rreze X
Elektronikë duke përfshirë kartat DMCA, AC