Hulumtimi

Programi Kërkimor i Institutit të Fizikës së Energjisë së Lartë

Kush punoi me Kinheng?

Fusha e fizikës së energjisë së lartë udhëhiqet nga nxitës të ndërthurur të shkencës për të eksploruar përbërësit elementare të materies dhe energjisë, ndërveprimet midis tyre dhe natyrën e hapësirës dhe kohës.Zyra e Fizikës së Energjisë së Lartë (HEP) ekzekuton misionin e saj përmes një programi që avancon tre kufij të zbulimit shkencor eksperimental dhe përpjekjeve të lidhura me të në teori dhe informatikë.HEP zhvillon përshpejtues, detektor dhe mjete të reja llogaritëse për të mundësuar shkencën, dhe përmes Accelerator Stewardship punon për ta bërë teknologjinë e përshpejtuesit gjerësisht të disponueshme për shkencën dhe industrinë.

Çfarë i furnizoi Kinheng laboratorit të Institutit?

Ne kemi furnizuar me materiale CRYSTALS këtyre laboratorëve ndërkombëtarë për aplikimin e tyre në Programin e Kërkimit të Përshpejtuesit, Beems pjesërisht, imazhe DOI, zbulimin bërthamor.Ne jemi shumë të lumtur që punojmë me ta në të kaluarën.ne do të vazhdojmë të zhvillojmë dhe furnizojmë materiale të avancuara për këta laboratorë të famshëm.